stastny-pes.jpg

Máme za to, že povinné označovanie zvierat neprináša žiaden úžitok zvieratám a ani ich majiteľom, naopak môže ohroziť zdravie týchto zvierat a predstavuje nezmyselné výdavky na strane ich majiteľa.

Vážení spoluobčania, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. V súčasnosti prebieha veľká vlna čipovania našich štvornohých miláčikov. Ako majiteľka psíka som pri tej myšlienke ostala veľmi pobúrená. Prečo by som mala dávať cudzie, umelé teleso do môjho psíka. Psík o ničom netuší, ale rozhodne cíti a vníma!

To však nie je celý problém veci. Treba premýšľať ďalej. Prečo a kto má taký veľký záujem o čipovanie našich psíkov, že porušenie tohto nezmyselného zákona sa pokutuje obrovskými sumami (300+ € )? Ako nás už história naučila, nič sa nedeje len tak. A nič sa nedeje skutočne z tých dôvodov, ktoré sa medializujú.

Obávam sa, že skutočný zámer je ten (okrem ťahania peňazí z ľudí, čo už je celosvetový trend), že o pár rokov budú chcieť čipovať naše deti a nás! Samozrejme si to veľmi dobre odôvodnia a budú nás presviedčať o výhodách a potrebe tohto hrozného činu. Sci-fi? Možno. Tak či tak, prišlo to už za hranice únosnosti a som ochotná vynaložiť všetku energiu, aby sa to zastavilo.

Z tohto dôvodu som zostavila PETÍCIU, aby sa dosiahlo ZRUŠENIE POVINNÉHO čipovania zvierat, ktoré sa zdržujú výlučne na území SR a v prípade potreby, aby za zmenil zákon (vyhláška) z „POVINNÉ označovanie mikročipom“ na „DOBROVOĽNÉ označovanie tetovaním alebo mikročipom“ spomínaných zvierat.

Chcem Vás poprosiť o VYTLAČENIE petície a ručné vyplnenie údajov a o vlastnoručný podpis. Petícia musí byť vypisovaná ručne, nie elektronicky. Tiež Vás prosím, aby ste petíciu dali podpísať svojim známym, rodine, priateľom, aby ste ju zavesili do vchodu vášho obytného domu. Čím väčší počet ľudí, tím sú vyššie šance na zastavenie tohto nezmyslu.

Inštrukcie k petícii:

  • petícia musí byť vytlačená, vypísaná a podpísaná ručne,
  • podpísať petíciu môžu ľudia vo veku nad 18 rokov,
  • uveďte prosím svoje celé meno a trvalý pobyt vypisujte celý, NIE v skratkách (mesto/obec, psč. číslo domu/bytu, okres),
  • vypísanú petíciu posielajte prosím poštou na adresu : Adriana Adamčová, Ratnovce 316, 92231, okres Piešťany (adresa je uvedená aj na petícii),

Žiadame o zrušenie §19 ods. 5 a súvisiacich ustanovení zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení, na základe ktorého sa zaviedlo povinné nezameniteľne označovanie psov, mačiek a fretiek transpondérom – mikročipom a vedenie ich identifikačných údajov v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Mgr. Adriana Adamčová

Aktualizácia:Po právnej porade som zistila, že petícia sa musí príslušným orgánom poslať v originálnej podobe, čiže nie vytlačené z počítača (po oskenovaní). Preto Vás prosím o zasielanie petícii POŠTOU, NIE oskenovať a poslať na mail.