Útulok pre psov Lučenec

Dovoľte nám, aby sme v krátkosti predstavili náš Lučenecký psí útulok. Vznikli sme a fungujeme od roku 1996. Vznik útulku bola nutná reakcia na zlú situáciu v našom okolí. Túlavé psíky nemali domov a boli nemilosrdne utrácané. Naša štatistika v číslach pre rok 2009...

Dog Rescue Slovakia

Dog Rescue Slovakia Zväz kynologických záchranárskych brigád SR (ďalej len „DRS“) je organizácia združujúca ľudí, ktorí radi trávia voľný čas so svojimi štvornohými miláčikmi a zároveň ich cvičia a vedú k tomu, aby boli aj užitoční. Naším cieľom je vycvičiť...

Pes v núdzi

Pes v núdzi je občianske združenie, ktoré vzniklo v apríli roku 2008 aby pomohlo nechceným a týraným psíkom nájsť adoptívne rodiny, ktoré im vynahradia všetko zlé čo museli prežiť. Kým sa tak stane sú v našej dočasnej opatere a poskytujeme im veterinárnu...

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (U.V.P) Košice

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (U.V.P) je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2001 v Košiciach. Od začiatku U.V.P pracuje na rôznych aktivitách, ktoré formujú kladný vzťah ku zvieratám. Pravidelné sú ukážky a besedy na školách, výcviky pre verejnosť,...

VŠVP: Ako pes pomáha zrakovo postihnutým

Výcviková škola pre vodiacich psov (VŠVP) realizuje špeciálny výcvik psov, potrebný k vodeniu zrakovo postihnutých ľudí. Škola pracuje ako súčasť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. VŠVP je zatiaľ jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá je členom Medzinárodnej...