smutnypes.jpg

Minulý týždeň som videla na ulici malého chlapca, ktorý ťahal svojho psíka na vôdzke ako nejakého plyšového medvedíka. Vôbec si neuvedomoval, že sa stará o živú bytosť, ktorá prežíva vnemy, má city a cíti bolesť.

Zarazilo ma to a prinútilo popremýšľať. Rozhodla som sa, že na túto tému upozorním , napíšem o nej, pretože ako vidím, je stále aktuálna.

Čo hovorí o týraní zvierat zákon?

Podľa trestného zákonu § 378 – týranie zvierat: človek, ktorý týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, či týra zviera zvlášť surovým spôsobom alebo utýra zviera sa potrestá odňatím slobody na jeden rok.

Ďalej sa hovorí, že odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin- týranie zvierat na viacerých zvieratách, na verejne alebo mieste prístupnom verejnosti, na zvierati osobitne chránenom zákonom alebo závažnejším spôsobom konania.

Aká bola „oficiálna“  situácia s týraním zvierat v roku 2010?

Za rok 2010 eviduje Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky 23 prípadov týrania zvierat, z toho 13 objasnených. Za tento rok bolo odsúdených 10 ľudí, z toho žiaden nebol nepodmienečne zbavený slobody.

Ako oznámiť týranie?

Ak ste svedkom týrania zvierat, je potrebné to osobne oznámiť čo najskôr na týchto kontaktoch:

  • môžeš zavolať mestskú políciu na čísle 159, alebo štátnu na čísle 112
  • ak si s prípadom nevieš poradiť volaj na Linka proti krutosti 02/ 16 187,  0903 727 014, inspektor @ sloboda.sk

Postupujte v týchto bodoch:

  1. podajte presný opis situácie a okolností, za ktorých týraniu došlo
  2. oznámte meno a adresu páchateľa – či už je to majiteľ zvieraťa, alebo cudzí človek
  3. kedy a kde došlo ku týraniu a či ide o týranie dlhodobé alebo náhodné
  4. popíšte, či zviera prejavuje známky či už fyzického alebo psychického týrania, alebo známky podvýživenia
  5. poskytnite kontakt na vás, samozrejme ak o to požiadate vaše údaje zostanú utajené

Všetko čo som vám v tomto článku poskytla sú základné informácie spojené s násilím na zvieratách, informácie, o ktorých by sa mal dozvedieť každý z nás. Treba si uvedomiť, že sme ľudia a mali by sme byť súcitní so všetkými živými bytosťami.

Erika Obertová

Zdroj:
http://www.slobodazvierat.sk/Ako-zabranit-tyraniu.39.0.html
http://zenskyweb.sk/slovenka/krutost-a-tyranie-bez-trestov