dog-rescue-slovakia.jpg

Dog Rescue Slovakia Zväz kynologických záchranárskych brigád SR (ďalej len „DRS“) je organizácia združujúca ľudí, ktorí radi trávia voľný čas so svojimi štvornohými miláčikmi a zároveň ich cvičia a vedú k tomu, aby boli aj užitoční.

Naším cieľom je vycvičiť záchranárskeho psa, ktorý dokáže vďaka svoju skvelému, niekoľko násobne lepšiemu čuchu, nájsť človeka zakliesneného pod troskami domu, pod vodou, lavínou, hocikde v lese. Sme ľudia ako iní, len v rámci svojho koníčka pomáhame ľuďom, ktorých život je v ohrození.

Radi však pomôžeme aj ľuďom, ktorých život síce nie je v ohrození, ale rozhodli sa spríjemniť si svoj čas so živým tvorom, psíkom a chceli by ho niečo naučiť.

Organizujeme ho na počesť lekárky – záchranárky, pre ktorú bol ľudský život vždy tou najväčšou hodnotou.

DRS je občianske združenie, ktoré vzniklo v marci roku 2000. Pri svojom začiatku DRS rozvíjalo svoju činnosť len na území Slovenskej republiky, ale od septembra roku 2000 aj za hranicami našej krajiny. Týmto dňom sa DRS stalo členom medzinárodnej kynologickej záchranárskej organizácie International Dog Rescue Organisation, v skrátenej forme IRO, so sídlom v Rakúsku, začleňujúcej organizačné zložky zaoberajúce sa výcvikom záchranárskych psov z celého sveta.

Na území Slovenskej republiky DRS spolupracuje s rôznymi orgánmi a organizáciami zaoberajúcimi sa záchranou ľudského života. V rámci svojej činnosti rozvíja úzke prepojenie na Civilnú ochranu, Policajný zbor SR, Záchrannú asistenčnú službu Banská Bystrica, ako aj na iné dobrovoľné združenia, ktoré majú rovnaký cieľ – pomôcť druhému.

DRS je v zmysle ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme ostatnou záchrannou zložkou integrovaného záchranného systému, ktorá poskytuje pomoc pri ochrane života, zdravia a majetku a od roku 2000 je miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža Slovenskej republiky.

Úspechy na súťažiach

So svojimi psíkmi radi chodievame aj na rôzne súťaže, skúšky či previerkové testy. To, že máme skutočne výborne vycvičené psy, svedčia aj krásne umiestnenia na popredných miestach:

Na majstrovstvách sveta vo výkone záchranárskych psov:

  • 2 x 2. miesto
  • 1 x 3. miesto
  • 2 x 6. miesto,

Na majstrovstvách Rakúska vo výkone záchranárskych psov:

  • 1 x 2 miesto
  • 1 x 3. miesto,

Na majstrovstvách Českej republiky:

  • 1 x 6. miesto,

Na majstrovstvách Slovenskej republiky:

  • 2 x 1. miesto

a iných súťažiach, ako aj v získaní atestov pre členov DRS udelených organizáciou IRO, ktorá vytvorila medzinárodný záchranársky team.

DRS organizuje v septembri daného roku súťaž záchranárskych psov s medzinárodnou účasťou, ktorá je známa pod názvom Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej vo výkone záchranárskych psov. Organizujeme ho na počesť lekárky – záchranárky, pre ktorú bol ľudský život vždy tou najväčšou hodnotou.

Od roku 2007 zároveň s touto súťažou prebiehajú aj Majstrovstvá Slovenskej republiky vo výkone záchranárskych psov. Týchto súťaží sa zúčastňuje množstvo účastníkov z rôznych krajín, napr. z Rakúska, Slovinska, Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Španielska, Talianska, Argentíny či Kanárskych ostrovov.

Viac informácií o nás nájdete na www.dog-rescue.sk