blind.gif
V mene Výcvikovej školy pre vodiacich psov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska si dovoľujeme osloviť občanov s prosbou o pomoc pri výchove šteniatok za účelom výcviku vodiaceho psa. Ocitli sme sa v situácii, že máme možnosť získať zo zahraničia väčší počet šteniat vhodných pre tento účel.

Z tohto dôvodu potrebujeme väčší počet dobrovoľníkov a nemôžeme si dovoliť čakať viacero mesiacov. Základnou úlohou vychovávateľskej rodiny je hlavne pripraviť šteniatku príjemné detstvo, plné zábavy, ale s tým že sa naučí čo je dovelené a čo zakázané v bežnom živote s ľuďmi a človeka bude vnímať ako svoju najväčšiu prioritu v živote.

Predpoklady pre vychovávateľov:

  • Vek minimálne 18 rokov
  • Pozitívny vzťah ku psom a vôľa venovať sa psíkovi
  • Čas na pravidelné stretnutia s pracovníkmi Výcvikovej školy vodiacich psov (2x do mesiaca)
  • Umiestnenie psíka vo vnútri v byte, v dome (nie v koterci, na dvore)
  • Zabezpečenie socializácie a výchovy šteniatka podľa inštrukcií pracovníkov VŠVP (inštrukcie aj v písomnej podobe) dodržiavanie inštrukcií školy
  • Bydlisko v Bratislave, prípadne v blízkom okolí s možnosťou a ochotou dochádzať nielen na stretnutia do Bratislavy (min. 5x mesačne)


Kontakt: M. Szabóová tel. č:
02/65420844, 0911 119 397
e-mail: guidedog(z)unss.sk