utulok-lucenec.jpg

Dovoľte nám, aby sme v krátkosti predstavili náš Lučenecký psí útulok. Vznikli sme a fungujeme od roku 1996. Vznik útulku bola nutná reakcia na zlú situáciu v našom okolí. Túlavé psíky nemali domov a boli nemilosrdne utrácané.

Naša štatistika v číslach pre rok 2009 je:

  • Počet otvorených dní útulku: 365
  •  Počet došlých psíkov: 298
  • Počet adoptovaných psíkov (aj prostredníctvom internetu bez toho aby boli fyzicky v útulku): 376

Celkový záujem o adopciu má kolísavý charakter. Keďže utrácame len v absolútne nutných prípadoch (zdravotný stav psíka nezlučiteľný s plnohodnotným životom), už dlhé mesiace zápasíme s preplneným stavom útulku.

Z tohto dôvodu sa plánujeme presťahovať do nového areálu. S jeho výstavbou sme začali na jar minulého roku. Vybudovanie a presťahovanie útulku do nového areálu je ako časovo, tak hlavne finančne náročné. Preto je pre nás káždý príspevok, napríklad vo forme 2% z vašich daní, strašne dôležitý a cenný.

Financie, ktoré sa nám týmto spôsobom podarí vyzbierať, poputujú na splnenie ďalších plánov a cieľov do budúcna, a to hlavne skvalitniť podmienky našim psíkom a vybudovať im nový domov.

Ako prispieť

Kto nám chce v našich plánoch do budúcna pomôcť, môže tak urobiť cez centrálu SLOBODY ZVIERAT. Všetky príspevky, ktoré poukážete na centrálu Slobody zvierat, nám budú poukázané po splnení jedinej podmienky: Na to, aby sa váš dar dostal k nám, je potrebné telefonicky, SMSkou, osobne alebo emailom oznámiť:

  • akú sumu tento príspevok predstavuje
  • okres, z ktorého pochádzate

Nemusíte uvádzať celé meno ani presnú adresu – darovať tak môžete anonymne, bez použitia Vašich osobných údajov. Všetky potrebné tlačivá a informácie, na základe ktorých viete prispieť centrále SLOBODY ZVIERAT, vám radi poskytneme prostredníctvom telefónu, emailom alebo poštou. Pre podrobnejší postup, spôsob odovzdania a detailnejšie informácie sa obráťte na mobilné telefónne čísla:

  • 0907 134 955
  • 0918 793 274

alebo na emailovú adresu utulok.lc@gmail.com. Pre celkové dianie okolo Lučenského psieho útulku sledujte aj našu stránku www.psiutulok.sk.

Úprimne veríme, že spolu s Vami sa podarí zrealizovať náš odvážny plán do budúcna. Za celý Lučenecký psí útulok a hlavne jeho štvornohých obyvateľov ĎAKUJEME!