pes-pre-slepych.jpg

Buď mojimi očami – toto sú slová, ktoré často vyslovujú majitelia vodiacich psíkov. Mnoho ľudí zo spoločnosti si neuvedomuje, že psy neslúžia len na spoločnosť a zábavu, ale sú tiež neodmysliteľnou súčasťou každodenného života osôb so zrakovým postihnutím.

Ak sa chce človek, ktorý nemôže vidieť začleniť do normálnej spoločnosti, musí prekonať veľa prekážok, najmä si musí nájsť niekoho kto bude ,,zaňho vidieť”. A keďže sa snažia byť sebestační, vodiaci pes je ich jedinou šancou. S týmto zvieraťom avšak neprichádza len výborný vycvičený pomocník, ale skvelý priateľ a nový člen rodiny.

Ako prebieha výcvik vodiaceho psa?

Určite mnohých z vás čitateľov, zaujíma otázka výcviku vodiacich psov. Moderná história výcviku sa začala v Nemecku po období prvej svetovej vojny, keď mnoho vojakov stratilo zrak.

Dorothy Eastisová, Američanka pôsobiaca vo Švajčiarsku, sa najskôr venovala cvičeniu vodiacich psov pre armádu a políciu, ale neskôr v roku 1928 založila výcvikovú školu, z ktorej psy boli určené aj pre civilov.

Výcvik vodiacich psov je neprirodzená a komplexná úloha. Celý priebeh výcviku je veľmi komplikovaný a odlišuje sa od bežného, na ktorý sme všetci, ktorí máme domáceho miláčika zvyknutí. Vodiaci pes musí reagovať na špeciálne povely ako napríklad:

  • vyhľadať autobusovú zastávku
  • schody
  • miesto na sedenie
  • musí vedieť obchádzať a upozorniť na prekážky

Pes sa postupne učí reagovať na povely, musí pochopiť, že keď pracuje, dáva pozor nielen na seba, ale aj na svojho pána. Po ukončení výcviku absolvuje cvičiteľ so psom skúšku podľa skúšobného poriadku občianskeho združenia Pes človeku.

Ako a kto môže vychovávať vodiaceho psa?

Výcvikové školy často hľadajú vychovávateľov pre svoje šteniatka. Hlavnou úlohou vychovávateľa je vybudovať pozitívny vzťah medzi človekom a psom. Pes sa musí naučiť pracovať pre človeka, kvôli tomu, že ho má rád.

Ak by ste sa chceli stať vychovávateľom takéhoto psíka musíte spĺňať určité podmienky ako sú: vek, bydlisko v Bratislave, alebo v blízkosti nej, a ubytovanie psa vo vnútri v byte alebo dome. Samozrejme najväčší problém je na konci výchovy, kedy sa psíka musíte vzdať. Samozrejme je nutné si uvedomiť, že ho odovzdávate nevidiacemu človeku, ktorý jeho pomoc potrebuje.

Čo sa stane s vodiacimi psíkmi, ktorí už svoju prácu nezvládajú?

Toto je najčastejšie kladená otázka. Veľa ľudí sa obáva či tieto psy neskončia v útulku, alebo dokonca niekde vonku na ulici. Našťastie to nie je pravda. Väčšinou ak už sú psy staré a nezvládnu náročnú prácu, majitelia si ich ponechajú, respektíve niekto z rodiny. Len vo veľmi málo prípadoch sa im musí hľadať nový domov.

Ako požiadať o vodiaceho psa, keď ho potrebujem?

Ak máte záujem o vodiaceho psíka, pretože je nevyhnutný pre váš zdravotný stav podľa zákona je asistenčný(vodiaci)pes kompenzačná pomôcka. A nárok na kúpu tohto psíka si treba uplatniť na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny písomnou žiadosťou.

Dúfam, že mojím článkom som vás potešila a podala vám nové a zaujímavé informácie zo života štvornohých miláčikov. A hlavne vám ukázala, že psy majú niekedy podobné povinnosti, dokonca aj pracovné ako ľudia a preto by sme sa všetci k nim mali správať s láskou a s primeraným rešpektom.

Zdroj: guidedog.unss.sk